top of page
White Wooden Chairs

"Великото изкуство се състои в способността да откриеш простото." – Фридрих Дюренмат.


Изкуството е прекият ни път едни към други. То ни позволява да общуваме без думи.

Във свят, в който сме свикнали много да говорим и малко да слушаме не е трудно да станат недоразумения, които да ни пречат да опознаем другите и да ги допуснем до себе си. Точно там като спасителен остров се намесва изкуството.
То е пресечната точка на различните ни умения и ни помага да намерим пътя обратно към себе си и другите. 
Последвайте с нас този инстинкт и позволете да се слеете с групата - тогава ще можем да сътворим чудеса заедно.


Продължителност:
В зависимост от индивидуалните нужди на колектива
може да варира. Тренингите могат да бъдат еднократни

или регулярни.


Какво е необходимо за провеждането на тиймбилдинга?

Тъй като скрояваме всеки тиймбилдинг конкретно за целевата група, към която е насочен, е добре да изговорим лично всички детайли и да решим заедно каквa да бъде програмата.

bottom of page