top of page
White Wooden Chairs

ИМПРОВизирай бизнеса си

Добрата импровизация се опира на слушане, бърза реакция, креативност и подкрепяне на чуждите идеи.

“ИМПРОВизирай бизнеса си" използва методи, вдъхновени от импровизацията и емпатичен подход за откриване на личната визия.
Целта е до финала на тренинга, между участниците да се постигне едно по-добро ниво на осъзнаване, общуване, доверие и креативност.

Как може това да бъде полезно за бизнеса?

Тренировката за импровизационен театър включва редица

упражнения, които развиват в човек уменията за:

 

• аналитично мислене

• взимане на бързи решения

• креативност

• увереност

• отговорност към себе си и групата

• самоинициативност

• активно присъствие тук и сега

 

Когато това се комбинира с умението за слушане и дълбочинно общуване, които емпатичните упражнения дават, може да се получи цялостно подобрение в начина, по който човек се чувства и мисли, а оттам се подобрява и цялата група. Освен това практиката ни показва, че групите по ИМПРО театър се сработват много бързо и качествено. Създава се неосъдителна среда, която трайно служи на комуникацията и екипната работа.

Как протича обучението?

Продължителност

В зависимост от индивидуалните нужди и цели, тренингът може да бъде еднократно събитие, а за постигане на още по-качествени резултати мога да се провеждат регулярни тренировки.

Необходима база

За да проведем спокойно обучението се нуждаем от пространство, така че всички участници да могат да се включат активно. В зависимост от броя на участниците можем да използваме собствена база, свободна конферентна зала или по-голямо офис помещение.

За кого е подходяща практиката

Импро практиките нямат рамкови ограничени. Всеки желаещ може да опита.

Подобри работната атмосфера с методите на импровизационния театър още сега!

Team Talk
bottom of page