top of page
White Wooden Chairs

Творилница

"Да твориш, значи да пееш със свой глас." - М. И. Калинин

Мечка се рисува всякак!

Веднъж наша позната ни сподели, че детето ѝ е много тъжно, защото учителката в детската градина му се скарала: "Така не се рисува мечка!".
Тази история ни вдъхнови да дадем шанс на децата да рисуват мечка както си искат.

Във формат "Творилница" децата получават различни видове материали и време за свободно творчество. Това е! Ние само помагаме с лепене, организация, почистване и емпатия.

Емпатията е ключът, защото понякога от всички "не"-та на възрастните, децата стават изключително самокритични и жестоки към себе си. Ние сме там, за да им подскажем, че те са уникални и трябва да празнуват това. Понякога правим формата в комбинация с деца и родители. Съвместният творчески процес е почва за посяване на по-добри взаимоотношения и пълноценно време между децата и техните родители.


Продължителност: 60-90 минути

Творчеството ни учи на любов и търпение.

bottom of page